Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Decentralisatie

betekenis & definitie

Decentralisatie houdt in dat de macht in Nederland over verschillende overheden is verspreid.

In het Nederlandse staatsrecht kent men een zogenaamde scheiding van de machten. De drie machten in dit model zijn de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Het is voor de Nederlandse rechtstaat van belang dat deze drie machten onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. In Nederland werken de wetgevende en de uitvoerende macht op een gematigde manier samen. De rechterlijke macht is echter wel volledig onafhankelijk. Naast de scheiding der machten is Nederland een zogenaamde gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dit houdt in dat de macht in Nederland is verspreid over verschillende overheden, in dit geval de provincies en de gemeenten. De provincies en de gemeente hebben zo hun eigen taken en bevoegdheden, wat duidt op autonomie. Aan de andere kant dienen de provincies en gemeenten zich te houden aan hetgeen landelijk wordt bepaald, wat duidt op medebewind. Decentralisatie zorgt er echter voor dat de macht in Nederland is verspreid, waardoor absolutisme wordt tegengegaan.