Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 28-01-2013

2013-01-28

Cumulatieve tenlastelegging

betekenis & definitie

Een cumulatieve tenlastelegging duidt er op dat de officier van justitie een verdachte niet slechts één strafbaar feit ten laste legt.

Wanneer een verdachte een ander persoon om het leven brengt, is het zeer waarschijnlijk dat deze verdachte zal worden veroordeeld door de rechter. Nadat de politie en het Openbaar Ministerie onderzoek hebben gedaan naar het strafbaar feit, zal de officier van justitie ter voorbereiding van de strafrechtelijke terechtzitting een dagvaarding uitreiken aan de verdachte. In deze dagvaarding staat een tenlastelegging opgenomen; in de tenlastelegging staat voor welke strafbare feiten de verdachte wordt verdacht. In het geval dat de verdachte een ander van het leven heeft beroofd, is het mogelijk dat de officier van justitie primair moord ten laste legt. Subsidiair kan de officier van justitie doodslag opleggen. Dit doet de officier van justitie aan de hand van een zogenaamde cumulatieve tenlastelegging. Wordt de verdachte niet veroordeeld voor het primaire ten laste gelegde strafbare feit, dan mogelijk wel voor het subsidiaire ten laste gelegde strafbare feit. De officier van justitie probeert er op deze manier voor te zorgen dat de verdachte voor een zo zwaar mogelijk strafbaar feit wordt veroordeeld, wat er in beginsel voor zorgt dat de verdachte een zwaardere straf krijgt opgelegd.