Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 24-09-2013

2013-09-24

Coreper

betekenis & definitie

Coreper staat voor Comité des représentants permanents (Comité van permanente vertegenwoordigers), zij houden zich op Europees niveau bezig met de samenhang van het beleid.

De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Enkele van de instellingen zijn onder andere de Europese Raad en de Europese Commissie. Coreper, het comité van permanente vertegenwoordigers, kan echter niet worden aangemerkt als een van de instellingen van de Europese Unie. Desondanks heeft Coreper wel een belangrijke functie. Coreper houdt zich namelijk bezig met de samenhang van het Europees beleid en kijkt hierbij tevens of de basisbeginselen van de Europese Unie voldoende in acht worden genomen, hierbij moet er onder andere worden gedacht aan subsidiariteit en evenredigheid. Voorts bereidt Coreper de vergaderingen van de Europese Raad voor en derhalve kunnen zij worden gezien als een belangrijk orgaan binnen de Europese Unie.