Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 31-03-2013

2013-03-31

Centraal Justitieel Incassobureau

betekenis & definitie

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is belast met het afhandelen van kleine strafbare feiten en valt onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Wanneer een persoon zich schuldig maakt aan het plegen van een strafbaar feit, heeft de officier van justitie de bevoegdheid deze persoon te vervolgen op grond van het zogenaamde opportuniteitsbeginsel. De officier van justitie beoordeelt per strafbaar feit of het wenselijk is om de persoon in kwestie te vervolgen; de zwaardere strafbare feiten zullen uiteraard sneller voor de rechter komen in tegenstelling tot de lichte strafbare feiten. Zo zal een poging tot doodslag in beginsel wel voor de rechter komen, terwijl een boete wegens het te hard rijden op een andere wijze zal worden behandeld. Verkeersboetes komen namelijk in beginsel terecht bij het CJIB die de geldbedragen int. Tegen deze boetes staat er echter wel rechtsbescherming open. De persoon die de boete ontvangt kan namelijk in bezwaar gaan bij de officier van justitie, en eventueel in beroep bij de kantonrechter. Het CJIB dient er voor te zorgen dat de openstaande boetes op snelle en effectieve wijze worden geïnd, waarmee het voor de burger overzichtelijk wordt gemaakt.