Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Gepubliceerd op 09-02-2014

Bijzondere bijstand

betekenis & definitie

Bijzondere bijstand is een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand voor personen die gelet op alle feiten en omstandigheden in een moeilijke situatie verkeren.

Indien een werkgever na enkele jaren besluit de arbeidsovereenkomst van een persoon niet te verlengen, krijgt de persoon in kwestie na afloop van zijn arbeidsovereenkomst in beginsel een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). De duur van de WW-uitkering is onder andere afhankelijk van hoe lang de werknemer in dienst is geweest bij de werkgever. Wanneer de WW-uitkering eindigt, en de persoon in kwestie heeft geen nieuwe baan kunnen vinden, bestaat er in beginsel het recht op een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB). De uitkering op grond van de WWB is in Nederland het zogenaamde sociale vangnet, wat impliceert dat er geen uitkering onder de WWB-uitkering zit. In beginsel geldt de WWB voor personen die geen inkomen hebben en derhalve een financiële tegemoetkoming ontvangen. Een andere vorm van de WWB is de bijzondere bijstand, die staat geregeld vanaf artikel 35 van de WWB. Voor bijzondere bijstand komen in beginsel chronisch zieken en gehandicapten in aanmerking, die niet beschikken over de middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.

< >