Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 09-09-2013

2013-09-09

Bewijslastverdeling

betekenis & definitie

Er is sprake van bewijslastverdeling indien de rechter in een civiel geschil bepaald op wie de bewijslast rust.

Indien twee bedrijven een overeenkomst met elkaar sluiten, vloeien er over en weer verschillende rechten en verplichtingen tussen de partijen. Deze rechten en verplichtingen kunnen door de partijen zelf worden bepaald, al dienen zij hierbij voldoende rekening te houden met hetgeen de wet voorschrijft. Indien er een geschil ontstaat tussen de partijen, bestaat er voor een der partijen de mogelijkheid een dagvaarding uit te brengen. De regels omtrent het uitbrengen van de dagvaarding staan omschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In de dagvaarding stelt de eiser waarom hij van mening is dat zijn vordering moet worden toegewezen. De gedaagde kan hier vervolgens op reageren door middel van een conclusie van antwoord. Indien de gedaagde heeft gereageerd op de dagvaarding van de eisende partij, zal de rechter de zaak bekijken. Indien de rechter van mening is dat de gedaagde meer in zijn recht staat, kan hij bepalen dat de eiser met aanvullend bewijs moet komen. In een dergelijk geval heeft de rechter de bewijslast bij eiser neergelegd en daarmee de bewijslast verdeeld.