Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 30-06-2013

Betekenen

betekenis & definitie

Betekenen in juridische zin houdt in dat de deurwaarder de dagvaarding uitreikt aan de gedaagde partij in een geschil.

Indien twee bedrijven besluiten met elkaar zaken te doen, dan komen partijen in beginsel een overeenkomst overeen ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om de inhoud van de overeenkomst te bepalen, al dienen de partijen zich wel te houden aan de door de wet gestelde kaders. Over het algemeen staat er in een overeenkomst tussen partijen een beding opgenomen waarin staat hoe zij zullen handelen bij eventuele geschillen. De meest gangbare keuze is het geschil voorleggen aan de rechter. Indien een geschil tussen twee bedrijven voor de rechter komt, zal de kantonrechter of de civiele rechter in eerste aanleg competent zijn om kennis te nemen van het geschil. Een dergelijke procedure wordt in gang gezet door middel van een dagvaarding. De dagvaarding wordt uitgereikt door de deurwaarder, na deze uitreiking wordt de dagvaarding een exploot genoemd. De uitreiking van de dagvaarding gebeurt over het algemeen in persoon om er zeker van te zijn dat de gedaagde het daadwerkelijk heeft ontvangen.