Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-05-2013

2013-05-13

Bestanddeel

betekenis & definitie

Een bestanddeel is alles wat volgens verkeersopvattingen deel uitmaakt van een zaak.

Indien een persoon een roerend goed koopt, kan hij ingevolge artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt als eigenaar. Wanneer de aankoop een fiets betreft, is de eigenaar in beginsel eigenaar van alle onderdelen waaruit de fiets bestaat. Hierbij moet er worden gedacht aan bijvoorbeeld de wielen, het stuur en de fietsbel. Al deze onderdelen zijn aan te merken als roerende zaken. Indien deze roerende zaken echter duurzaam met elkaar worden verbonden, worden zij door natrekking gezien als bestanddeel van een groter geheel: in dit geval een fiets. Bepaalde onderdelen van een hoofdzaak kunnen echter niet per definitie worden aangemerkt als een duurzaam onderdeel van de hoofdzaak. In een dergelijk geval kan de rechter oordelen dat een bestanddeel naar verkeersopvattingen onderdeel uitmaakt van de hoofdzaak. Het begrip bestanddeel staat gecodificeerd in artikel 3:4 van het Burgerlijk Wetboek.