Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 11-04-2015

2015-04-11

Beslag

betekenis & definitie

De mogelijkheid om een bepaald voorwerp naderhand in beslag te nemen bestaat wanneer een verdachte dat voorwerp heeft gebruikt om een strafbaar feit te plegen.

Wanneer een verdachte een moord heeft gepleegd met een vuurwapen, kan het vuurwapen uiteindelijk leiden naar de verdachte. Derhalve zijn voorwerpen die zijn gebruikt bij het plegen van enig strafbaar feit vaak van belang bij het opsporingsonderzoek. Zo stelt lid 1 artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering: "Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, aan te tonen."
Hieruit blijkt dat de bevoegdheid bestaat om de voorwerpen waarmee het strafbaar feit is gepleegd, te onttrekken uit het rechtsverkeer. Een reden hiervoor kan zijn dat het voorwerp gevaarlijk is voor de maatschappij. Een strafbaar feit (bijvoorbeeld mishandeling) kan echter net zo goed worden gepleegd met een bezemsteel; de rechter beoordeelt daarom per geval of een bepaald voorwerp aan het rechtsverkeer wordt onttrokken of niet.