Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-05-2013

2013-05-13

Beschikkingsonbevoegdheid

betekenis & definitie

Er is sprake van beschikkingsonbevoegdheid indien een persoon niet gerechtigd is een bepaald goed aan een ander te vervreemden.

Indien een persoon als eigenaar kan worden aangemerkt ingevolge artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek, kan hij in beginsel alles doen met zijn eigendom. De eigenaar kan het goed bijvoorbeeld gebruiken, verkopen of vernielen. Uiteraard dienen de handelingen van de eigenaar binnen de grenzen van de wet plaats te vinden, omdat de eigenaar anders mogelijk strafbaar gedrag vertoont. Een eigenaar wordt volgens het recht in beginsel aangemerkt als beschikkingsbevoegd. De beschikkingsbevoegdheid van de eigenaar impliceert dat hij het goed dat hij onder zich heeft, mag vervreemden aan een ander persoon. Onder bepaalde omstandigheden kan een persoon echter als beschikkingsonbevoegd worden aangemerkt omdat de persoon in kwestie niet de rechtmatige eigenaar is van het goed. In een dergelijk geval is de persoon uiteraard niet bevoegd het goed te vervreemden.