Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-05-2013

2013-05-13

Beschikkingsbevoegdheid

betekenis & definitie

Een persoon is beschikkingsbevoegd wanneer hij het recht heeft een goed aan een ander over te dragen.

Indien een persoon als eigenaar kan worden aangemerkt ingevolge artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek, kan hij in beginsel alles doen met zijn eigendom. De eigenaar kan bijvoorbeeld het goed gebruiken, verkopen of vernielen. Uiteraard dienen de handelingen van de eigenaar binnen de grenzen van de wet plaats te vinden, omdat de eigenaar anders mogelijk strafbaar gedrag vertoont. Een eigenaar wordt volgens het recht in beginsel aangemerkt als beschikkingsbevoegd. De beschikkingsbevoegdheid houdt in dat de eigenaar bevoegd is het goed aan een ander te vervreemden. Indien iemand niet als beschikkingsbevoegd is aan te merken, zal deze persoon niet de eigenaar zijn van een bepaald goed. In een dergelijk geval mag de persoon het goed niet vervreemden aan een ander; deze bevoegdheid wordt slechts toegekend aan de rechtmatige eigenaar van een goed.