Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 12-04-2015

2015-04-12

Beediging

betekenis & definitie

Een beëdiging is het trouw zweren aan de Grondwet en vindt plaats voordat een persoon in een bepaalde openbare functie werkzaam zal zijn.

In bepaalde openbare functies is het vereist dat de werknemer zich onthoudt van bepaalde soorten gedragingen en dient hij integer zijn werkzaamheden te verrichten. Wanneer er bijvoorbeeld landelijke verkiezingen zijn geweest, dienen alle nieuwe Kamerleden - voordat zij aan hun werkzaamheden beginnen - trouw te zweren aan de Grondwet. De beëdiging is van belang omdat elke nieuwe werknemer in een bepaalde functie hiermee aantoont dat hij of zij te vertrouwen is. Ook bij de rechterlijke macht worden alle werknemers beëdigd; alle rechters en de ondersteunende medewerkers dienen voordat zij aan hun nieuwe baan beginnen de eed of belofte af te leggen. Hiermee geven zij tevens aan dat zij zich zullen houden aan hun geheimhoudingsplicht. Mocht achteraf blijken dat een of meerdere werknemers zich niet heeft gehouden aan de eed of belofte, dan zal een ontslag op staande voet in de lijn der verwachting liggen. Voorts kan de officier van justitie bepalen dat hij de personen in kwestie vervolgd voor het plegen van meineed.