Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 30-09-2013

2013-09-30

Attributiebeginsel

betekenis & definitie

Het attributiebeginsel is het zogenaamde beginsel van bevoegdheidstoedeling. Het houdt in dat de Europese Unie niet op mag treden op een terrein waar het geen bevoegdheden heeft.

De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Elk van deze instellingen heeft uiteraard zo zijn eigen taken en bevoegdheden, die uitgebreid staan beschreven in de verschillende Europese verdragen. Artikel 5 lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie kent het zogenaamde attributiebeginsel. Dit beginsel schrijft voor dat de Europese Unie niet zomaar op alle terreinen mag optreden, maar dat de Europese Unie slechts mag optreden op de terreinen waar zij bevoegdheden heeft. De Europese Unie kan zich derhalve niet bevoegd verklaren op terreinen die niet staan genoemd in de verschillende verdragen. Indien de Europese Unie het attributiebeginsel overtreedt, kan een lidstaat of een andere belanghebbende zich hier tegen verweren.