Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 22-10-2013

2013-10-22

Attribuerende bevoegdheid

betekenis & definitie

De attribuerende bevoegdheid in het staatrecht houdt in dat er bepaalde bevoegdheden aan een ambt of orgaan worden toegekend.

Het staatsrecht kent drie belangrijke functies. Deze drie functies zijn: de constituerende, de attribuerende en de regulerende functie. Bij de constituerende functie wordt er een bepaald ambt of een orgaan in het leven geroepen. Hierbij kan er worden gedacht aan bijvoorbeeld een burgemeester die bij Koninklijk Besluit wordt benoemd. Nadat er een bepaald ambt of orgaan in het leven is geroepen, is het van belang dat dit ambt ook bevoegdheden krijgt toegekend. De bevoegdheidstoekenning wordt de attribuerende bevoegdheid genoemd. De bevoegdheden worden bij wet aan het orgaan toegekend. Te denken valt aan de burgemeester die - gelet op de Gemeentewet - de openbare orde handhaaft en gebiedsaanwijzingen geeft. De attribuerende functie staat beschreven in artikel 75 van de Grondwet. Naast de constituerende en de attribuerende bevoegdheid, is er nog de regulerende bevoegdheid.