Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 15-09-2013

2013-09-15

Algemene rechtsbeginselen

betekenis & definitie

Algemene rechtsbeginselen zijn beginselen die de bestaande wetgeving aanvullen, ook al staan de beginselen niet in de wetboeken opgenomen.

Indien twee of meer burgers een geschil met elkaar hebben, hebben zij de mogelijkheid hun geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillenbeslechter. In Nederland is deze geschillenbeslechter de rechter. De rechter onderzoekt hetgeen beide partijen in de procedure hebben ingebracht en aan de hand hiervan velt de rechter een oordeel. Logischerwijs past de rechter het recht toe dat in de verschillende wetboeken staat opgenomen. Er zijn echter mogelijkheden denkbaar waarbij de rechter niet slechts kijkt naar hetgeen de wet voorschrijft. Het recht kent diverse (algemene) rechtsbeginselen waar de rechter bij elke procedure rekening mee dient te houden. Hierbij moet er onder andere worden gedacht aan het vertrouwensbeginsel. De algemene rechtsbeginselen staan over het algemeen niet in de wetboeken gecodificeerd. Het voordeel van de beginselen is dat het leemtes in de wet kan opvullen; een nadeel kan echter zijn dat de beginselen in bepaalde gevallen moeilijk te zijn onderscheiden van het gewoonterecht.