Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 11-02-2013

2013-02-11

Advocaat-generaal

betekenis & definitie

In het Nederlandse recht heeft de advocaat-generaal twee verschillende betekenissen; er is een advocaat-generaal die advies uitbrengt bij de Hoge Raad en er is een advocaat-generaal die werkzaam is bij het ressortsparket van het gerechtshof.

Wanneer een verdachte een bepaald strafbaar feit pleegt, is het mogelijk dat de officier van justitie van het Openbaar Ministerie besluit de verdachte te vervolgen. Wanneer de verdachte door de rechtbank daadwerkelijk wordt veroordeeld voor het plegen van het strafbare feit, dan kan hij in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. De openbare aanklager bij het gerechtshof wordt de advocaat-generaal genoemd. De advocaat-generaal bekleedt hierbij in feite dezelfde functie als de officier van justitie bij het Openbaar Ministerie.
Er is echter ook een advocaat-generaal bij de Hoge Raad werkzaam. De zaken bij de Hoge Raad hebben de rechtbank en het gerechtshof (of een andere rechtsgang) reeds doorlopen. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad geeft bij het arrest van de Hoge Raad vaak de zogenaamde conclusie. In deze conclusie geeft de advocaat-generaal zijn visie op het geschil dat aanhangig is gemaakt bij de Hoge Raad.