Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 18-02-2013

2013-02-18

Ad informandum

betekenis & definitie

Voeging ad informandum is de bevoegdheid van de officier van justitie om bepaalde (nieuwe) feiten te voegen in de strafzaak tegen de verdachte.

Wanneer een verdachte een bepaald strafbaar feit pleegt, heeft de officier van justitie namens het Openbaar Ministerie de mogelijkheid de verdachte op te sporen en te vervolgen. Deze bevoegdheid komt de officier van justitie toe op grond van het zogenaamde opportuniteitsbeginsel. Wanneer het opsporingsonderzoek heeft plaatsgevonden, kan de zaak tegen de verdachte voor de rechter komen. De officier van justitie komt gedurende de strafzitting met een bepaalde eis tegen de verdachte; hierbij maakt hij gebruik van de wettige bewijsmiddelen die hij heeft verzameld bij het opsporingsonderzoek. Het kan echter zijn dat de officier van justitie bepaalde stukken alsnog bij het dossier voegt, dit is de zogenaamde voeging ad informandum. Deze extra stukken kunnen er voor zorgen dat de rechter uiteindelijk tot een veroordeling van de verdachte kan komen. Overigens staat het de rechter vrij om te bepalen in hoeverre hij kennisneemt van de stukken die ad informandum zijn gevoegd.