Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 04-02-2013

2013-02-04

Aanhangig maken

betekenis & definitie

Het aanhangig maken van een zaak houdt in dat een privaat- of publiekrechtelijk persoon besluit een zaak voor te leggen aan de rechter.

Wanneer er sprake is van een geschil tussen twee of meerdere personen, dan bestaat er een mogelijkheid voor deze personen om een geschil voor te leggen aan een geschillenbeslechter. Het geschil tussen beide partijen kan verschillend van aard zijn. Zo kan het zijn dat een bepaald bedrijf goederen heeft besteld bij een ander bedrijf, maar dat de levering van de goederen uitblijft. In een dergelijk geval kan er - na enige tussenstappen - worden besloten om het geschil voor te leggen aan de rechter. Een ander voorbeeld is wanneer ouders een geschil hebben over wie de voogdij krijgt over de kinderen na een echtscheiding. Wanneer de zaak daadwerkelijk is voorgelegd aan de rechter, kan er worden gesteld dat de zaak aanhangig is gemaakt. Voor het aanhangig maken van een zaak bestaan er verschillende soorten procedures; de bekendste procedures hierbij zijn de verzoekschriftprocedure en de dagvaardingsprocedure.