Wim Mariman

Eigenaar van Marcuvet

Gepubliceerd op 06-09-2016

2016-09-06

Veterinaire controles

betekenis & definitie

Veterinaire controles zijn de verificaties die worden verricht om vast te stellen of dieren en producten geen gevaar opleveren voor de gezondheid van mens of dier. Deze controles hebben betrekking op producten van dierlijke oorsprong en levende dieren.

Dergelijke veterinaire controles voor producten en dieren uit niet EU-landen worden aan de buitengrenzen van de EU verricht in speciaal daarvoor toegelaten Buitengrensinspectieposten (BIP’s).

Deze controles omvatten:
a) een "documentencontrole": verificatie van de veterinaire certificaten, de veterinaire documenten of van andere documenten die een partij vergezellen;
b) een "overeenstemmingscontrole": verificatie door een visuele controle van de overeenstemming tussen de veterinaire certificaten, de veterinaire documenten of andere bij de veterinaire wetgeving voorgeschreven documenten en de producten of dieren;
c) een "materiële controle": controle van het product of dier zelf, die controles van de verpakking en de temperatuur, alsmede bemonstering en laboratoriumonderzoek van producten en gezondheidscontrole van de dieren kan omvatten.