Willem van Lynden

Online Reputatie, PR & Privacy bij MediaMaze

Gepubliceerd op 29-05-2019

Zoekmachine reputatiemanagement

betekenis & definitie

Zoekmachine reputatiemanagement is op het aansturen van de zoekresultaten in online zoekmachines om tot een zo representatief mogelijk online imago te komen. Hierbij wordt gepoogd om gewenste zoekresultaten zo hoog mogelijk in de rangschikking te krijgen, terwijl ongewenste zoekresultaten daarin zo laag mogelijk (of niet) worden weergegeven.

Het internet geldt als een van de belangrijkste dagelijkse informatiebronnen van de 21e eeuw. Alle beschikbare online informatie wordt voornamelijk geraadpleegd met behulp van zoekmachines zoals Google. Een zoekmachine indexeert de informatie op het web en bepaalt vervolgens met behulp van algoritmes hoe toepasselijk een webpagina is voor een bepaalde zoekopdracht. Een zoekmachine heeft daarmee een grote invloed op welke online informatie wel en niet wordt gelezen over onderwerpen, en dus op de online reputatie. Daarmee is er ook een belang bij het uitoefenen van invloed op welke zoekresultaten worden weergegeven door middel van zoekmachine reputatiemanagement.

Zoekmachine reputatiemanagement kan invloed uitoefenen op de weergegeven zoekresultaten door rekening te houden met de werking van de algoritmes van de betreffende zoekmachine. Dit is onder andere een combinatie van het aanpassen van bestaande webpagina’s en het creëren van nieuwe webpagina’s, waarbij deze worden geoptimaliseerd voor vindbaarheid en waardering in de zoekmachine. Door een optimaal linkschema tussen de pagina's wordt verder gestuurd op zoveel mogelijk controle op de zoekresultaten.

Waar veel zoekmachine optimalisatietechnieken traditioneel worden gebruikt voor commerciële doeleinden, om bijvoorbeeld de eigen webwinkel zo hoog mogelijk in de zoekresultaten te tonen, zet zoekmachine reputatiemanagement deze technieken specifiek in voor de beeldvorming over personen of organisaties. Daarbij is het einddoel niet altijd om bepaalde webpagina’s hoog te laten ranken, maar kan het juist specifiek gericht zijn op het verdringen van negatieve zoekresultaten naar lagere posities.