Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Gepubliceerd op 30-05-2019

Cultuur

betekenis & definitie

Cultuur is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee het door mensen gecreëerde geheel wordt aangeduid, wat betreft hun normen en waarden, verwachtingen, doel-einden, attitudes en betekenisvolle symbolen, die sterk bepalend zijn voor hun menselijke ge-drag en de voortbrengselen van dat gedrag.

Zie ook: culturele factoren.

Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd.

Zo wordt het ook wel omschreven als het complexe geheel van kennis, overtuigingen, kunst, wetten, normen en waarden en overige gedragingen, kunde en gewoonten, dat eigen is aan de leden van een bepaalde gemeenschap.

Cultuur is de mens aangeleerd en wordt binnen de betreffende gemeenschap van generatie op generatie overgedragen. Daarbij is die invloed niet alleen zó sterk, dat die cultuur in grote mate consistent blijft in de tijd gezien, maar daardoor ook zo onderscheidend, dat die gemeenschap duidelijk qua perceptie (op wezenlijke onderdelen) verschilt van andere culturen van andere leefgemeenschappen. Die kracht van de cultuur hangt samen met de sterke verwevenheid tus-sen de genoemde verschillende factoren, die in totaal die cultuur bepalen. Wijzigingen in de cultuur zijn dan ook pas na een zeer lange tijdsduur waarneembaar.

Tags: culturele factoren.