Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Gepubliceerd op 30-05-2019

Corporate identity

betekenis & definitie

Corporate identity is het in de marketing algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee het beeld wordt aangeduid, waarmee het betreffende bedrijf, of de onderneming, zichzelf wenst te identificeren, dat aangeeft wat de organisatie is en wil zijn, terwijl het tevens uitdrukking geeft aan de normen en waarden, die het vertegenwoordigt, uit wil dragen en zo-danig, bij de preferent gestelde doelgroep(en) wil vestigen.

Zie ook: bedrijf, corporate, corporate advertising, corporate image, doelgroep, identiteitspartners, imago, marketing, onderneming en organisatie.

Niet allen in het geval van corporate advertising, maar te allen tijde communiceert een onderne-ming met haar omgeving. Daaraan ontleent zij haar identiteit. Wat dat betreft is er bij corporate identity sprake van het bewust bewerkstelligen van een bepaald te vestigen gewenst beeld van de onderneming, dan wel van het blijven vasthouden daarvan bij een of meer geselecteerde doelgroepen. De corporate identity kan drie aspecten duidelijk maken en overbrengen, te weten:

•1eWie de onderneming is en wil zijn.
•2eWat de onderneming doet en kan doen.
•3eHoe de onderneming dat doet.

Naarmate de onderneming erin slaagt de door haar gewenste identiteit bij de geselecteerde doel-groepen aan te laten slaan, zal dat deel van het publiek zich er gemakkelijker mee vereenzelvi-gen. Daardoor wordt de beeldvorming rond de onderneming in positieve zin beïnvloed, met vervolgens daardoor weer (potentiële) klanten vanuit diezelfde doelgroepen. Welke ontwikke-ling zich in het positieve geval verder door kan zetten, ook buiten de bepaalde marktsector, of -segment. Zie ook: marktsector en segment.

Tags: bedrijf – corporate – corporate advertising – corporate image – doelgroep – identiteitspart-ners – imago – marketing – marktsector – onderneming – organisatie – segment.