Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Gepubliceerd op 30-05-2019

2019-05-30

BREEAM

betekenis & definitie

BREEAM is de afkorting van ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’, waarmee de certificering volgens die methode wordt bedoeld voor het bepalen van de mate van duurzaamheid van het betreffende vastgoedobject. Zie ook: benchmarking, duurzaamheid en vastgoedobject.

Door de toevoeging van de initialen van het betreffende land, zoals voor Nederland de ‘BREEAM-NL’, wordt de land-specifieke uitwerking van het, oorspronkelijk Britse, gene-rieke model aangegeven. Het gaat daarbij om het integrale prestatieniveau, met betrekking tot de duurzaamheid van vastgoedobjecten. Naast een model voor nieuwbouw, is er ook een ontwikkeld voor de bestaande bouw, terwijl voor gebiedsontwikkeling er het ‘Keurmerk Duurzame Gebiedsontwikkeling’ is. Zie ook: bestaande bouw, gebied, nieuwbouw, ontwikkeling en prestatieniveau. Het na de beoordeling te verstrekken certificaat kent vijf klassen, waarvoor een normenkader is opgesteld en die met de Engelstalige termen worden aangeduid als:

•Pass.
•Good.
•Very good.
•Excellent.
•Outstanding.

De beoordeling vindt plaats aan de hand van negen kwaliteitsaspecten, te weten:

•Management.
•Gezondheid en comfort.
•Energie.
•Transport.
•Water.
•Materialen.
Afval.
•Landgebruik.
•Ecologie en vervuiling.

Tags: benchmarking – bestaande bouw – duurzaamheid – gebied – Keurmerk Duurzame Ge-biedsontwikkeling – nieuwbouw – ontwikkeling – prestatieniveau – vastgoedobject.