Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Gepubliceerd op 30-05-2019

Bonus

betekenis & definitie

Bonus is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde benaming voor een financieel toe te kennen voordeel, in geldwaarde uitgedrukt, of via de toekenning van een of meer gratis aan-delen, die – afhankelijk van de context – door de betreffende onderneming wordt toegekend aan de aandeelhouders, c.q. aan het bestuur en (eventueel) aan de betreffende medewerkers van een of meer echelons binnen de organisatie.

Zie ook: aandeel, aandeelhouder, geld, kosten, onderneming, organisatie en waarde.

Is er sprake van een ‘agiobonus’, dan wordt dat gratis aandeel geput uit de opgebouwde agiore-serve. Zie ook: agiobonus, agiokapitaal en agioreserve.

Tags: aandeel – aandeelhouder – agiobonus – agiokapitaal – agioreserve – geld – kosten – onderneming – organisatie – waarde.