Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Gepubliceerd op 30-05-2019

Bestendigheidsbeginsel (administratief)

betekenis & definitie

Bestendigheidsbeginsel (administratief) is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde benaming voor het beginsel, dat inhoud dat de gekozen grondslagen voor de waardering – en per gelijksoortig activum en activiteit – door de jaren heen gelijk blijven, zodat geen ruimte geboden wordt voor een ad hoc- en willekeurige aanpassing ervan en de historische reeks van resultaten onderlinge vergelijking mogelijk maakt. Zie ook: activa, continuïteitsbeginsel, matchings- of causaliteitsprincipe, realisatieprincipe, resultatenrekening, voorzichtigheidsbeginsel en waardering.

Tags: activa – continuïteitsbeginsel – matchings- of causaliteitsprincipe – realisatieprincipe – resultatenrekening – voorzichtigheidsbeginsel – waardering.