Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Gepubliceerd op 06-02-2018

2018-02-06

Adres

betekenis & definitie

Adres is een algemeen gehanteerd begrip, waarmee de aanduiding van de woon- of verblijfplaats van een (rechts)persoon wordt aangeduid, dan wel − afhankelijk van de context − de locatie van een vastgoedobject.

Zie ook: NSW-aanduiding.

Voor de rapportage ten behoeve van bijvoorbeeld de IPD Nederlandse Vastgoedindex wordt onder adres van het betreffende vastgoedobject verstaan: de vermelding van de straatnaam, het huisnummer en (eventuele) huisnummertoevoeging(en), postcode en plaatsnaam. Het betreft dan uitsluitend in Nederlands gesitueerd vastgoed, anders had er ook de aanduiding voor het betreffende land bij gehoord.