Actoren betekenis & definitie

Actoren is een algemeen gehanteerd begrip, waarmee individuen, dan wel instellingen, of organisaties, worden aangeduid, waarvan algemeen wordt aangenomen, dat zij een doorslaggevende invloed hebben op een bepaald proces.