Achtergestelde lening betekenis & definitie

Achtergestelde lening is de algemene benaming voor een verstrekte lening, waaraan voor de financier grote(re) risico’s verbonden zijn dan bij de normale leningsconstructies, omdat de terugbetaling in geval van faillissement, of liquidatie, van de betreffende onderneming pas plaatsvindt, nadat alle andere crediteuren zijn terugbetaald en voor zover dan nog terugbetaald kan worden.

Zie ook: hybride financiering.