Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Gepubliceerd op 06-02-2018

Aandeelhoudersaansprakelijkheid

betekenis & definitie

Aandeelhoudersaansprakelijkheid is een algemeen gehanteerd begrip, waarmee de door de aandeelhouder te betalen schadevergoeding wordt aangeduid, die maximaal per aandeel de daaraan toegekende nominale waarde bedraagt.

Het is niet verplicht, dat het eigen vermogen ook daadwerkelijk aanwezig is binnen de vennootschap, bijvoorbeeld doordat door de aandeelhouder(s) het nominale bedrag per aandeel niet aan die onderneming is overgemaakt. Dat wordt ook wel genoemd dat het aandeel ‘niet volgestort’ is. In het geval er dan sprake is van aandeelhoudersaansprakelijkheid, kan de aandeelhouder alsnog verplicht worden tot volstorting.

Zie ook: gestort aandelenkapitaal.