toe betekenis & definitie

toe - Bijwoord
1. prepositioneel deel van een voornaamwoordelijk bijwoord.
2. : ertoe: hij behoort niet tot die groep ->hij behoort er niet toe.
3. bijwoordelijk deel van een scheidbaar werkwoord
4. : bijv. toezeggen: ik zeg niets toe.
5. tot ... toe met genitief van een werkwoord
... tot bloedens toe.|.. totdat men ging bloeden

toe - Bijvoeglijk naamwoord
1. dicht, gesloten
Die deur is toe.

toe - Tussenwerpsel
1. aansporing
Toe maar!

Woordherkomst
bijwoordelijke vorm van tot