Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Gepubliceerd op 01-11-2017

2017-11-01

theürgie

betekenis & definitie

theürgie - Zelfstandignaamwoord
1. (verouderd) toverij door bezwering van goede geesten, witte magie
Diegenen echter, die de magie als iets supranormaals beschouwden, stelden zich meestal tevreden met een onderscheid te maken tusschen de magie in ongunstigen en in gunstigen zin, waarbij men de eerste meer bepaaldelijk goëtie, en de laatste sinds de tweede eeuw na Chr. bij voorkeur theürgie noemde.

Woordherkomst
via het Latijnse woord theurgia van Oudgrieks θεουργία (theourgía) "goddelijke werking, toverij"

Antoniemen
goëtie