Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Gepubliceerd op 04-12-2017

onbezonnen

betekenis & definitie

onbezonnen - Bijvoeglijk naamwoord
1. niet geneigd zich te bezinnen, blijk gevend van ondoordacht optreden

Woordherkomst
Afgeleid van het voltooid deelwoord van bezinnen met het voorvoegsel on-

Synoniemen
onbesuisd, overijld, roekeloos, onbedachtzaam, onberaden, ondoordacht

Antoniemen
bezonnen

Verwante begrippen
onbezonnenheid, onbesuisdheid, roekeloosheid

Bronvermelding