negen en een half betekenis & definitie

negen en een half - Hoofdtelwoord
1. 9½ (of 9,5); het getal halverwege tussen negen en tien
De baby woog bij de geboorte negen en een half pond.
De helft van negentien is negen en een half.

Woordherkomst
woordgroep: 'negen en een half'

Synoniemen
negenenhalf