Gepubliceerd op 04-12-2017

iemand

betekenis & definitie

iemand - Onbepaald voornaamwoord
1. een bepaald persoon

Uitdrukkingen en gezegden
♦ Bij iemand in het krijt staan
Een schuld bij iemand hebben
♦ De gek met iemand steken
spotten met iemand
♦ De kastanjes voor iemand uit het vuur halen
Iemand anders het gevaarlijke werk laten doen
♦ De pik op iemand hebben
Bij een kans het niet nalaten iemand steeds te pesten
♦ Een appeltje met iemand te schillen hebben
nog een rekening met iemand te vereffenen hebben, i.e. op vergelding/wraak uit zijn (of: nog een vervelend onderwerp te bespreken hebben)
♦ Een lans breken voor iemand
het voor iemand opnemen ofwel: voor iemand de best doen diegene ergens mee te helpen iets te verkrijgen
♦ Een lichtje opgaan bij iemand
iets wordt duidelijk en helder
♦ Een loopje met iemand nemen
zich weinig van iemand aantrekken (die de leiding heeft)
♦ Een potje kunnen breken (bij iemand)
iemand wordt niet gauw boos
♦ Een wit voetje bij iemand hebben
alles bij iemand gedaan kunnen krijgen bij iemand
♦ Een zwak voor iets of iemand hebben
iets/iemand leuk of aardig vinden
♦ Fiolen van toorn over iemand uitstorten
Aan iemand duidelijk laten blijken dat je kwaad op diegene bent
♦ Geen hoge pet van iemand op hebben
denken dat die andere persoon niet veel kan
♦ Geen land met iemand kunnen bezeilen
met iemand niets kunnen beginnen omdat die niet wil
♦ Het met iemand aan de stok hebben/krijgen
ruzie met elkaar hebben/krijgen
♦ Het op iemand begrepen hebben
iemand is altijd de pineut
♦ Het op iemand gemunt hebben
steeds dezelfde persoon die ergens last van heeft
♦ Het op iemand niet begrepen hebben
iemand niet vertrouwen
♦ Huizen op iemand kunnen bouwen
sterk op iemand kunnen vertrouwen
iemand (aan) de pols voelen
Iemand uithoren
iemand (de) hoorns opzetten

iemand aan de tand voelen
op strenge manier ondervragen
iemand aan het lijntje hebben
meewerken met iemand
iemand aan het touw hebben
over iemand de macht hebben
iemand achter de broek zitten
iemand aansporen
iemand achter de vodden zitten
iemand aansporen en activeren iets te doen
iemand bij de kladden grijpen
Iemand bij zijn kleren grijpen
iemand bij de lurven pakken
iemand stevig vastpakken
iemand carte blanche geven

iemand de beurs lichten
van iemand geld stelen/afhandig maken
iemand de bons geven
iemand waarmee je een relatie hebt niet meer willen zien
iemand de das omdoen

iemand de duimschroeven aanleggen
erg streng ondervragen
iemand de genadeslag geven
iemand die al in grote moeilijkheden zit nog een probleem erbij geven zodat diegene het niet meer aan kan
iemand de hand boven het hoofd houden
Hem/haar beschermen
iemand de handschoen toewerpen
iemand ergens toe uitdagen of met iemand de strijd willen aangaan
iemand de hielen laten zien
inhalen of beter presteren dan de ander
iemand de hielen likken
erg onderdanig of nederig tegen iemand doen
iemand de les lezen
duidelijk zeggen dat iemand iets verkeerds gedaan heeft
iemand de loef afsteken
ergens beter in zijn dan iemand
iemand de mantel uitvegen
iemand hevig uitfoeteren
iemand de mond snoeren
iemand verbieden iets te zeggen
iemand de nieren proeven

iemand de ogen openen
iemand inzicht geven in iets wat diegene nog niet doorhad
iemand de oren van het hoofd eten.
Verschrikkelijk veel eten (bij iemand).
iemand de oren wassen
iemand zeggen wat die fout gedaan heeft
iemand de pen op de neus zetten
Streng ondervragen of aanpakken
iemand de schop geven
iemand ontslaan
iemand de stuipen op het lijf jagen
iemand erg laten schrikken en/of bang maken
iemand de voet dwars zetten
tegenwerken
iemand de voet kussen
erg onderdanig naar iemand doen
iemand de voet lichten
iemand op gemene manier de baan afnemen
iemand de voeten spoelen
iemand doen verdrinken
iemand de volle laag geven

iemand de wacht aanzeggen
een laatste waarschuwing geven
iemand de wet stellen
iemand iets opdragen te doen
iemand de zak geven
iemand ontslaan
iemand door de mangel halen
iemand lang en streng ondervragen
iemand door de mosterd halen
op duidelijke wijze te horen krijgen wat iemand fout gedaan heeft
iemand een bril op de neus zetten
iemand dwingen gehoorzaam te zijn
iemand een hak zetten
met iemand een gemene streek uithalen
iemand een hart onder de riem steken of Iemand een riem onder het hart steken
iemand moed inspreken
iemand een kool stoven
iemand op een onprettige manier ertussen nemen
iemand een loer draaien
iemand lelijk behandelen, lelijk te grazen nemen
iemand een oor aannaaien
iets wijs laten maken
iemand een poets bakken
een grap met iemand uithalen
iemand een rad voor de ogen draaien
iemand op gemene wijze bedriegen
iemand een steek onder water geven
tegen iemand lelijke dingen zeggen op een bedekte/verborgen wijze
iemand een veer in de broek/kont steken
iemand complimenteren of prijzen
iemand een veer op de hoed steken
iemand vertellen dat die z'n werk goed gedaan heeft
iemand een vlieg afvangen
iemand te vlug af zijn
iemand geen haarbreed in de weg leggen
iemand op geen enkele manier ergens mee hinderen of tegenhouden
iemand geen knollen voor citroenen verkopen
iemand niet gemakkelijk kunnen bedriegen
iemand geen strobreed in de weg leggen
niets doen om iemand tegen te houden of te belemmeren
iemand gouden bergen beloven
veel beloven zonder het na te komen
iemand het bloed onder de nagels vandaan halen
schuldeisers die iemand het bedrag tot op de laatste cent laten betalen ofwel: iemand verschrikkelijk irriteren
iemand het brood uit de mond stoten
iemand het onmogelijk maken om in eigen inkomen te kunnen voorzien
iemand het gat van de deur wijzen
iemand zeggen dat die het pand moet verlaten of iemand wegsturen
iemand het gras voor de voeten wegmaaien
alles al zeggen wat een ander eigenlijk zelf had willen zeggen
iemand het hemd van het lijf vragen
erg nieuwsgierig zijn en alles van iemand proberen te vragen
iemand het hof maken
aardig tegen iemand doen in de hoop aardig gevonden te worden
iemand het hoofd bieden
iemand weerstaan
iemand het mes op de keel zetten
allerlei middelen gebruiken om iemand onder druk te zetten
iemand het vel over de oren halen
iemand te veel laten betalen
iemand het volle pond geven
uitvoerig en duidelijk antwoorden
iemand het vuur na aan de schenen leggen
streng ondervragen
iemand het zwijgen opleggen
er met niemand over mogen praten en nieman diets mogen vertellen
iemand honing om de mond smeren
tegen iemand aardige dingen zeggen/vleien om iets gedaan te krijgen
iemand iets aan de hand doen
iemand een suggestie geven
iemand iets aan de neus hangen
iemand iets vertellen wat die beter niet kan weten
iemand iets betaald zetten
wraak nemen of straffen
iemand iets diets maken
iemand iets wijs maken
iemand iets door de neus boren

iemand iets in de mond geven
iemand de mening van een ander laten geven in plaats van de eigen mening
iemand iets onder de roos vertellen
iemand in het geheim iets meedelen.
iemand iets op de mouw spelden
iemand iets wijsmaken
iemand iets op een briefje geven
ergens zeker van zijn
iemand iets op zijn brood geven
iemand onvriendelijk iets verwijten
iemand iets te kort doen
iemand te weinig geven of begrijpen
iemand iets voor de voeten werpen
iemand beschuldigen van iets
iemand in de arm nemen
iemand de hulp vragen om te ondersteunen
iemand in de boot nemen
met iemand een grap uithalen
iemand in de kaart spelen
iemand onbewust helpen
iemand in de luren leggen
iemand bedriegen of misbruiken
iemand in de maling nemen
iemand voor de gek houden
iemand in de mangel nemen
het iemand in allerlei opzichten moeilijk maken
iemand in de steek laten
iemand die hulp nodig heeft niet helpen
iemand in de wielen rijden
iemand tegenwerken om te zorgen dat het mis gaat
iemand in het gareel slaan
iemand dwingen voor je te werken
iemand in het gevlij komen
iemand tegemoet komen
iemand in het harnas jagen
iemand uitdagen, tot vijand maken
iemand in het ooitje nemen
met iemand een grap uithalen of voor de gek houden
iemand in het zadel helpen
iemand aan een functie helpen
iemand in het zonnetje zetten
op positieve wijze aandacht krijgen (meestal vanwege een bepaald feit) ofwel: op negatieve wijze: iemand bespotten en plagen vanwege een fout
iemand in zijn eigen vet gaar smoren/laten koken
iemand niet helpen, maar zelf diens situatie laten ondervinden
iemand in zijn zwak tasten
over onderwerpen praten waar iemand het eigenlijk niet over wil hebben
iemand klein krijgen
iemand laten merken dat je hem aankunt ofwel: over iemand de baas zijn en diegene tot gehoorzaamheid dwingen
iemand koeien met gouden horens beloven
iets moois beloven maar niet nakomen
iemand kort houden
niet veel krijgen of mogen
iemand kunnen maken en breken
de mogelijkheid hebben te beslissingen over iemands leven en dood en welbevinden
iemand links laten liggen
doen alsof iemand er niet is, niet bemoeien met iemand
iemand met een kluitje in het riet sturen
een antwoord krijgen waar men niets aan heeft
iemand met open armen ontvangen
erg hartelijk ontvangen worden
iemand mores leren
wraak op iemand nemen en/of flink zeggen hoe het er voor staat
iemand naar de kroon steken
z'n best doen anderen te overtreffen
iemand naar de mond praten
vleien en vriendelijk zijn om iets gedaan te krijgen
iemand naar de ogen zien
pas iets doen als de ander toestemming geeft
iemand naar zijn hand zetten
iemand precies laten doen wat hij wil
iemand niet kunnen luchten of zien
een hekel aan iemand hebben
iemand niet kunnen zetten
niet echt naar iemand luisteren wanneer iemand meepraat
iemand om de tuin leiden
iemand beetnemen of bedriegen
iemand om een boodschap sturen
iemand een opdracht laten uitvoeren
iemand om zijn/haar vinger (kunnen) winden
alles van iemand gedaan kunnen krijgen of alles mogen
iemand onder de kin strijken
vriendelijke of vleiende dingen tegen iemand zeggen
iemand onder handen nemen
iemand flink aanpakken
iemand onder vier ogen spreken
praten met iemand zonder dat anderen erbij zijn
iemand onder zijn vleugels nemen
iemand beschermen of verzorgen
iemand ongezouten de waarheid zeggen
precies zeggen hoe er over iets of iemand gedacht wordt zonder iets te verzwijgen
iemand op de hak nemen
iemand er van tussen nemen of over iemand praten in uiting van spot
iemand op de hielen zitten
iemand bijna te pakken hebben
iemand op de kast jagen
Iemand boos maken
iemand op de pijnbank leggen
Iemand het moeilijk maken en daarmee dwingen iets te doen
iemand op de proef stellen
Iemand testen om te zien of die te vertrouwen is of het aan kan
iemand op de vingers kijken
steeds kijken wat iemand doet, en of die het goed doet
iemand op de vingers tikken
een standje geven
iemand op handen dragen
grote bewondeirng hebben voor iemand
iemand op het goede spoor zetten
Goede raad geven
iemand op het matje roepen
iemand bij zich laten komen en om uitleg vragen waarom iets zo gedaan is
iemand op sleeptouw nemen
omdat iemand het alleen niet lukt diegene helpen ofwel: iemand steeds maar dingen beloven zonder die na te komen ofwel: iemand gebruiken voor eigen belang zonder dat die het doorheeft
iemand op stang jagen/rijden
iemand kwaad maken ofwel: iemand strak in de gaten houden en controleren
iemand op z'n hand hebben
iemand hebben die hem steunt
iemand op zijn falie geven

iemand op zijn vestje spuwen
een standje geven en ongenoegen over iemand uiten
iemand op zijn zeer trappen
ergens over praten wat door iemand als erg onplezierig ervaren wordt
iemand over de hekel halen
allerlei slechte dingen vertellen over iemand
iemand te grazen nemen
iemand een gemene streek leveren, op gemene manier er tussen nemen
iemand te paard helpen
Iemand een goede baan helpen krijgen
iemand te woord staan
naar iemand luisteren en uitleg geven
iemand tegen zich in het harnas jagen
iemand door de eigen toedoen boos maken
iemand tot op zijn hemd uitkleden
alles van iemand afnemen ofwel: een te hoge prijs laten betalen
iemand troef geven.
Iemand afstraffen.
iemand tuk hebben

iemand uit de droom helpen
iemand vertellen hoe het écht in elkaar zit
iemand uit de tent lokken
het voor elkaar krijgen dat iemand iets doet
iemand uit het zadel lichten
iemand zijn positie doen verliezen, iemand ontslaan
iemand uit het zadel werpen
Iemand wegwerken, iemand in verlegenheid brengen
iemand uit zijn tent lokken

iemand van Pontius naar Pilatus sturen
Iemand aan het lijntje houden, altijd ergens anders naartoe sturen ofwel: Niemand die hem helpen wil en hem steeds maar doorstuurd
iemand van bakboord naar stuurboord zenden
steeds niet geholpen worden maar wel doorverwezen worden naar anderen
iemand van het kastje naar de muur sturen
iemand aan het lijntje houden, altijd ergens anders naartoe sturen ofwel: niemand die hem wil helpen en hem steeds maar doorstuurt
iemand van kant maken
Iemand doden
iemand van katoen geven
Iemand met een pak slaag of woorden straffen
iemand van kwade trouw verdenken
verdenken dat iemand bedriegt
iemand verlakken
iemand onwaarheden wijs maken of bedriegen
iemand voor het hoofd stoten
iemand beledigen
iemand voor het lapje houden
iemand iets wijs maken of voor de gek houden
iemand voor vol aanzien
echt naar iemand luisteren wanneer iemand meepraat
iemand zand in de ogen strooien
iemand proberen te bedriegen
iemand zijn breezij tonen

iemand zijn vet geven
iemand flink de waarheid zeggen
iemand zwart maken
lelijke dingen over iemand vertellen
♦ Iets of iemand in de peiling hebben
Iets of iemand begrijpen
♦ Iets of iemand op de korrel nemen
Kritiek op iets of iemand hebben
♦ Maling aan iets of iemand hebben
ergens niets van aantrekken
♦ Met opgestoken/opgestreken zeil naar iemand toe gaan
boos naar iemand toe gaan of boos bij iemand binnen komen
♦ Niet graag in iemand schoenen staan
niet graag willen ervaren hoe het is iemand anders te zijn die in een moeilijke of onprettige situatie zich bevindt
♦ Op goede voet staan met iemand
goed kunnen opschieten
♦ Op iemand staat kunnen maken
op iemand kunnen vertrouwen/rekenen
♦ Taal noch teken van iemand vernemen
niets van iemand horen/zien
♦ Voor iemand door het vuur gaan
elkaar altijd helpen
♦ Voor iemand in de bres springen
iemand helpen
♦ Voor iemand in het krijt treden
iemand helpen en verdedigen
♦ Voor iemand of iets zijn petje afnemen
ergens respect voor hebben
♦ Zo klaar als een klontje voor iemand zijn
Het helemaal begrijpen
♦ als een blok voor iemand vallen

iemand voor het blok zetten


Verwante begrippen
een of ander, een zeker