haleloeja betekenis & definitie

haleloeja - Zelfstandignaamwoord
1. (Jiddisch-Hebreeuws) oproep in een aantal psalmen om de Heer te prijzen (24×: Ps. 104:35 +; Griekse vorm 4× in NT)

Woordherkomst
Herkomst: Hebreeuws, letterlijk: 'prijst de Heer'

Verwante begrippen
Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie): halleluja, Hebreeuws-Latijn: alleluja