garantie betekenis & definitie

garantie - Zelfstandignaamwoord
1. een verklaring waarin men verklaart voor bepaalde gevolgen in te staan
Hij gaf hem de garantie dat alle schade vergoed zou worden.

Woordherkomst
afgeleid van garant met het achtervoegsel -ie
afgeleid van het Franse 'garantie' (met het achtervoegsel -antie)