Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Gepubliceerd op 31-10-2017

argument

betekenis & definitie

argument - Zelfstandignaamwoord
1. een aangevoerd feit in een discussie om een zienswijze te ondersteunen
Dat bleek een belangrijk argument in de discussie.
2. een reden om iets te doen
Dat was een belangrijk argument voor de benoeming tot nationaal park.
3. (wiskunde), (informatica) een variabele waar een functie van afhangt
De functie f(x,y) heeft twee argumenten, namelijk x en y.

Woordherkomst
ontleend aan Latijn 'argūmentum' (bewijs)

Verwante begrippen
argumentatiepakket, argumentatieschema, argumentatieschema's, argumentatiestructuur, argumentatietheorie, bewijs