acht betekenis & definitie

acht - Hoofdtelwoord
1. het gehele getal tussen zeven en negen, in Arabische cijfers 8, in Romeinse cijfers VIII
2. verkorting van acht uur
Het is kwart voor acht betekend 7:45 of 19:45 uur.

acht - Zelfstandignaamwoord
1. vereiste belangstelling of zorg, komt tegenwoordig alleen voor in vaste combinaties als:
Hij sloeg geen acht op het stopteken en reed door.
Geef acht! - militair commando om soldaten in de houding te laten staan in afwachting van volgende commando's
Zolang je nog koorts hebt, moet je jezelf in acht nemen. - advies bedoeld om een zieke rust te laten houden
2. cijfer op bijvoorbeeld een rapport
Hij had maar drie achten op zijn rapport.
Hij had maar een klein achtje op zijn cijferlijst.

acht - Werkwoord
1. enkelvoud tegenwoordige tijd van achten
2. gebiedenwijs van achten

Verwante begrippen
achten
Zie ook
Acht

Gepubliceerd op 31-10-2017