Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

Gepubliceerd op 20-07-2020

postulaat

betekenis & definitie

(Lat.=vordering, d.w.z. van het denken). Elke stelling, die niet is af te leiden, noch theoretisch is te bewijzen of met logische noodwendigheid te aanvaarden, maar die desondanks als waarheid wordt aangenomen.

Een postulaat is dus een zonder bewijs aanvaarde stelling, welke onmisbaar is voor eene andere stelling die men wenscht te verdedigen.