Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

Gepubliceerd op 20-07-2020

paradox

betekenis & definitie

Een bewering, die indruischt tegen de geldige leer of de heerschende meening en die daardoor wèl zeer onwaarschijnlijk schijnt, nu zij in strijd is met wat algemeen als juist wordt aangenomen, maar die daarom nog allerminst onjuist behoeft te wezen, aangezien ook dwalingen algemeen verbreid kunnen zijn.