Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

Gepubliceerd op 20-07-2020

Naïef

betekenis & definitie

Onbevangenheid in kinderlijke onschuld en onwetendheid; in tegenstelling van het geraffineerde d.i. de berekenende verfijning. Zoo het boersch landelijke en eenvoudige tegenover het steedsch mondaine.

In de kunst kan men het naïeve stellen tegenover het gekunstelde en het sentimenteele. Gelijk bij het genie zoo speelt ook bij den dichter volgens Schiller het naïeve een belangrijke rol: de naïeve dichter is volgens hem natuurlijk en objectief, als uit de natuur geboren; de sentimenteele daarentegen subjectief, uitgaande van een idee of ideaal en eerst langs een omweg tot de natuur gerakend.