Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

Gepubliceerd op 20-07-2020

2020-07-20

intelligentie

betekenis & definitie

Verwant met het intellect, maar toch daarvan te onderscheiden. Volgens Stern is daaronder te verstaan de algemeene bekwaamheid van een individu om met bewustheid zijn denken in te stellen op nieuwe eischen; het algemeene geestelijk aanpassingsvermogen dus aan nieuwe levenstaak en nieuwe levensvoorwaarden, — juist het omgekeerde dus van instinkt.

Zoo vertegenwoordigt de intelligentie niet een enkelvoudige, maar een samengestelde functie, voornamelijk beheerscht door de drie factoren: belangstelling, verbeeldingskracht en secundaire functie.