Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

Gepubliceerd op 21-07-2020

2020-07-21

exact

betekenis & definitie

Zoo noemt men die wetenschappen, welke werken met meetbare, in cijfers uit te drukken grootheden. Voor een deel dus slechts behoort de psychologie daartoe.