Witwassen betekenis & definitie

1. In algemene zin: het legaliseren van illegale zaken en vermogensrechten, daaronder het in het legale geldcircuit brengen van illegaal geld. 2. Juridisch: een strafbaar feit, inhoudende een handelen (of nalaten) met (betrekking tot) zaken en/of vermogensrechten die afkomstig zijn uit enig misdrijf.

Hoewel witwassen veelal wordt geassocieerd met het in het legale geldcircuit brengen van illegaal geld, gaat witwassen veel verder dan dat. Namelijk is schuldig aan witwassen:

a) hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig is uit enig misdrijf;

b) hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig is uit enig misdrijf.

Op witwassen staat een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of een geldboete van de vijfde categorie (artikel 420bis Wetboek van Strafrecht).

Het moet dus gaan om een handelen met zaken en/of vermogensrechten die afkomstig zijn uit enig misdrijf. Dat wordt per geval bezien. In fiscale zin kan door het indienen van een onjuiste belastingaangifte, naast valsheid in geschrifte en belastingontduiking, onder omstandigheden ook sprake zijn van witwassen.

De bestrijding van witwassen heeft in Nederland een dermate prominente plaats ingenomen dat in 2013 het AMLC, het Anti Money Laundering Centre, is opgericht (www.amlc.nl). Dit is een samenwerking tussen diverse publieke (en private) partijen die betrokken zijn bij witwasbestrijding, waaronder het Openbaar Ministerie, Politie, FIOD , Belastingdienst, FIU (Financial Intelligence Unit), Rijksrecherche, Konkinklijke Marechaussee etc.

Mw. mr. A.L. Faber LL.M.