Naheffingsaanslag betekenis & definitie

Een belastingaanslag die met toepassing van artikel 20 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen tot stand komt, waarbij met terugwerkende kracht de belasting wordt vastgesteld die had behoren te worden voldaan of afgedragen, maar die, om wat voor reden dan ook, geheel of gedeeltelijk niet is betaald.

De formalisering van een materiƫle belastingschuld gebeurt door voldoening of afdracht op aangifte (zogenoemde aangiftebelastingen ), dan wel door het opleggen van een belastingaanslag (zogenoemde aanslagbelastingen). Aangiftebelastingen worden dus geformaliseerd door het indienen van een aangifte gevolgd door afdracht van de in die aangifte berekende belasting. Aanslagbelastingen worden geformaliseerd door een belastingaanslag.

Niet uitgesloten is dat na de indiening en afdracht op aangifte (aangiftebelastingen), of na het vaststellen van de belastingaanslag (aanslagbelastingen), blijkt dat die aanslag of afdracht onjuist was. De wet verleent de inspecteur de mogelijkheid die eerdere onjuiste belastingafdracht of belastingaanslag te corrigeren. Bij aangiftebelastingen wordt de onjuiste aangifte en afdracht gecorrigeerd door oplegging van een naheffingsaanslag (artikel 20 AWR). In het geval van aanslagbelastingen gebeurt dat door het vaststellen van een navorderingsaanslag (artikel 16 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR).

De mogelijkheden voor de inspecteur om de te weinig aangegeven en afgedragen aangiftebelastingen na te heffen, zijn ruimer dan de mogelijkheden aanslagbelastingen na te vorderen. Zo heeft de inspecteur geen nieuw feit nodig om na te kunnen heffen. De enkele omstandigheid dat te weinig belasting is aangegeven en afgedragen is voldoende om een naheffingsaanslag op te leggen. In zoverre is de verjaring van de naheffingsbevoegdheid het grootste risico op verlies aan rijksinkomsten: naheffingsaanslagen kunnen worden vastgesteld tot maximaal 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan. Bovendien moet de belastingplichtige met een boete rekenen.

Mw. mr. A.L. Faber LL.M.