Bodembeslag betekenis & definitie

de term waarmee wordt gedoeld op een beslag door de Ontvanger van de Belastingdienst en waarbij art. 22 lid 3 Invorderingswet 1990 (het bodemrecht) van toepassing is.

Het Burgerlijk Wetboek van Rechtsvordering kent de term bodembeslag niet. In de praktijk wordt daarmee gedoeld op een executoriaal of conservatoir beslag dat wordt gelegd door de Ontvanger van de Belastingdienst op goederen van een derde die zich bevinden op de bodem van de belastingschuldige, voor wiens schulden beslag is gelegd. Het recht van de Ontvanger om zich te verhalen op die goederen is opgenomen in art. 22 lid 3 Invorderingswet 1990, het bodemrecht.

Zie onder "bodemrecht" voor een nadere toelichting op dat recht.