Macht betekenis & definitie

Macht - 'macht hebben': in vorm zijn, in goede conditie verkeren. 'Op de macht rijden': niet erg soepel fietsen, omdat men een grote versnelling gebruikt.

Le Mond reed er op de macht naar toe... - Nieuwe Revu 27.12.1990

Gepubliceerd op 31-03-2017