Gentleman betekenis & definitie

Gentleman (Engelsen; spreekt uit: dzjéntlmen) betekent in Engeland den hogere middenstand tussen den hogen adel en den gewonen middenstand, dus: baronets, groothandelaren, fabrikanten, kunstenaars, geleerden, enz., in 't algemeen: personen, die op ontwikkeling en onafhankelijke positie aanspraak mogen maken.

In het dagelijks leven echter ondergaat de betekenis van het woord verschillende wijzigingen; nu eens noemt men een gentleman iemand, die de wetten der wellevendheid (étiquette) en beschaving nauwkeurig in acht neemt, dan weer ieder man van een eerlijk en open karakter. Ook spreekt men met dit woord de vergadering aan, zooals bij ons met: „Mijne Heeren!" Het bijvoegl. naamw. is gentlemanlike. — In 't Frans heet een gentleman een gentilhomme.