Album betekenis & definitie

Een Album noemde men in 't oude Rome de witte muurvlakken, waarop allerlei bekendmakingen werden geschreven: regeringsbesluiten, aankondigingen van schouwburgvoorstellingen enz. Later werd het woord in Duitschland (en van daaruit in andere landen) gebezigd voor een boek met witte bladen.