Wetenschapper van de week

Intrigerende wetenschappelijke feiten

Gepubliceerd op 01-07-2024

Waarom een mondiale grondwet de aarde kan redden

betekenis & definitie

Joyeeta Gupta -

In mijn werk als milieuwetenschapper doe ik onderzoek naar wat ikzelf ‘toxic terrorism’ noem: het dumpen van chemisch afval in arme landen. Ik gebruik het ook als metafoor voor de manier waarop wij in het rijke westen omgaan met de aarde. In India, waar ik ben geboren, consumeren mensen veel minder, maar het verbruik loopt daar snel op. Als ik bij mijn moeder in India ben is het daar - mede door de klimaatverandering- zo stoffig en heet, dat spullen veel eerder kapotgaan, en steeds meer huishoudens hebben een airco en een generator. Er wordt minder verbruikt, maar ook minder zorgvuldig met grondstoffen en afval omgegaan. Bovendien groeit de bevolking snel, wat de vooruitzichten wereldwijd er niet beter op maakt.

Om die ontwikkeling af te remmen pleit ik in mijn publicaties voor een mondiale grondwet. Die moet gebaseerd worden op een heel oud principe dat we al bij de Romeinen en andere oude beschavingen tegenkomen en in veel bestaande grondwetten terug te vinden is, namelijk do no harm. Je mag geen schade berokkenen aan anderen of je omgeving. Zulke wetten zijn er al wel, maar ze gelden niet voor iedereen en worden vaak doorkruist door afspraken tussen bedrijven en overheden. Ook het akkoord van Parijs, dat zo’n mondiale grondwet had kunnen zijn, is te vrijblijvend om echt een verschil te kunnen maken. Iedereen doet ermee wat hij wil.

Om een mondiale grondwet voor het beschermen van de aarde levensvatbaar te maken, moet voor ontwikkelingslanden zoals India heel duidelijk zijn dat wij in het westen ook pijn lijden. Als ze daar niet zien dat wij een deel van onze verworvenheden opofferen voor de planeet, dan gaat geen mens erin mee.. Dus de rijke landen zijn aan zet, maar daarvoor moet eerst die bizarre mix van conservatief denken enerzijds en het enorme belang anderzijds dat wij hechten aan de ongebreidelde vrijheid die wij ons toe eigenen bij het eigen handelen, doorbroken worden.